Ventilatie norm volgens het bouwbesluit voor woningen

  • Een verblijfsgebied heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 0,9 dm³/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm³/s = 25 m³ per uur.
  • Een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 0,7 dm³/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm³/s = 25 m³ per uur.
  • Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste de in tabel 3.28 aangegeven capaciteit per persoon.
  • Onverminderd het eerste tot en met derde lid heeft een verblijfsgebied of een verblijfsruimte, met een opstelplaats voor een kooktoestel een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 21 dm³/s = 75 m³ per uur.
  • Een voorziening voor luchtverversing voor meer dan een verblijfsgebied heeft een capaciteit die niet kleiner is dan de hoogste waarde die volgens het eerste en derde lid geldt voor elk afzonderlijk verblijfsgebied. In aanvulling daarop is de capaciteit niet kleiner dan 70% van de som van de waarden die volgens het eerste, derde en vierde lid gelden voor de op die voorziening aangewezen verblijfsgebieden.
  • Een toiletruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 7 dm³/s= 25 m³ per uur. , bepaald volgens NEN 1087. 
  • Een badruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 14 dm³/s = 50 m³ per uur., bepaald volgens NEN 1087.

         

          Bouwbesluit ventileren NEN 1087
          Bronvermelding: Bouwbesluit Rijksoverheid